Miljöpolicy

ERI-EL AB

- Snabbt, Tryggt och Billigt!

 

Miljöpolicy

 

Vi på Eri-EL AB jobbar bestämt efter miljöledningssystemet ISO:s 14001 standard gällande miljöpolicy. Denna policy berör ständiga förbättringar kring miljö och för att inneha ISO certifiering krävs det ett godkännande från miljölagstiftningen vilket vi på Eri-EL AB har. Att arbeta efter denna standard innebär att vår verksamhet är baserad på energikrävande tillverkningsprocesser och att vi har energibesparing som en viktig del i vår verksamhet.

 

 

Vad vår miljöpolicy innebär:

•Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

 

•Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.

 

•Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

 

•Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra

kunder.

 

•Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

 

•Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön.

 

•Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.

 

•Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.

 

•Vi ökar återvinningsgraden av avfall.

 

•Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

 

•Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.

 

•Vårt miljöarbete ska succesivt förbättras.

 

•Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser

 

Copyright © All Rights Reserved.